Jak Odczytać Datę Urodzenia z PESEL – Poradnik

Porady

Autor Marika Jankowska

Did you know that the PESEL number assigned to each person in Poland contains their date of birth? That’s right, the 11-digit PESEL number includes crucial information such as the person’s date of birth and gender. The first six digits of the PESEL number represent the date of birth. But how can you decipher this information from the PESEL number?

In this article, we will guide you on how to decode the date of birth from the PESEL number, step by step. We will provide you with all the necessary information and tips, so you can easily read and understand the date of birth encoded in the PESEL number.

Spis Treści

Jak Odczytać Datę Urodzenia z Numeru PESEL

Aby odczytać datę urodzenia z numeru PESEL, musimy skupić się na pierwszych sześciu cyfrach. Pierwsze dwie cyfry stanowią o roku urodzenia, kolejne dwie cyfry oznaczają miesiąc urodzenia, a następne dwie cyfry reprezentują dzień urodzenia.

Na przykład, jeśli numer PESEL zaczyna się od 331101, to znaczy, że osoba urodziła się 1 listopada 1933 roku.

jak odczytać datę urodzenia z numeru PESEL

W przypadku tego przykładu, osoba urodziła się 1 listopada, co możemy odczytać z drugiej i trzeciej cyfry numeru PESEL (31), a rok urodzenia to 1933, co wynika z dwóch pierwszych cyfr (33).

Ważne: Numer PESEL zawiera informacje tylko o dacie urodzenia, nie uwzględnia roku zgonu ani innych szczegółów dotyczących danej osoby.

Jak Odczytać Miesiąc Urodzenia z Numeru PESEL

Miesiąc urodzenia można odczytać z dwóch cyfr, które znajdują się po dwóch pierwszych cyfrach numeru PESEL. W przypadku numeru PESEL 331101, które oznacza urodzenie 1 listopada 1933 roku, liczba 11 reprezentuje listopad.

Jak Odczytać Dzień Urodzenia z Numeru PESEL

Dzień urodzenia znajduje się w dwóch ostatnich cyfrach numeru PESEL. W naszym przykładzie, liczba 01 oznacza pierwszy dzień miesiąca.

Numer PESEL Opis Data Urodzenia
331101 Przykład 1 listopada 1933
790212 Przykład 12 lutego 1979
041231 Przykład 31 grudnia 2004

Z wykorzystaniem pierwszych sześciu cyfr numeru PESEL jesteśmy w stanie odczytać datę urodzenia, która może dostarczyć nam ważnych informacji.

Oznaczenie Płci w Numerze PESEL

Numer PESEL zawiera informację na temat płci osoby. Oznaczenie płci znajduje się na pozycji od siódmej do dziesiątej. Cyfry parzyste oraz zero oznaczają płeć żeńską, natomiast cyfry nieparzyste oznaczają płeć męską. Na przykład, jeśli numer PESEL kończy się cyfrą 5, wskazuje to na to, że osoba jest mężczyzną, a jeśli kończy się cyfrą 2, wskazuje to na to, że osoba jest kobietą.

PESEL oznaczenie płci

Oznaczenie płci w numerze PESEL jest jednym z elementów składających się na ten unikalny identyfikator. Zostało to wprowadzone w polskim systemie rejestrowania ludności w celu jednoznacznego określenia płci osoby.

Znaczenie cyfr od siódmej do dziesiątej

W numerze PESEL, pozycje od siódmej do dziesiątej (licząc od lewej strony) są odpowiedzialne za oznaczenie płci. Cyfry parzyste oraz zero przypisane są do płci żeńskiej, natomiast cyfry nieparzyste oznaczają płeć męską.

„Cyfry parzyste oraz zero przypisane są do płci żeńskiej, natomiast cyfry nieparzyste oznaczają płeć męską.”

Na przykład:

 • Jak odczytać PESEL: 90030409875 – 9-0-0-3-0-4-0-9-8-7-5
 • Oznaczenie płci: Kobiecy (cyfry parzyste – zero)

Numer PESEL, oprócz informacji na temat daty urodzenia, jest również przydatny w różnych instytucjach, takich jak urzędy, banki i inne. Oznaczenie płci w numerze PESEL jest jednym z wielu zastosowań tego unikalnego identyfikatora osobowego.

Cyfry od siódmej do dziesiątej Płeć
0, 2, 4, 6, 8 Kobieta
1, 3, 5, 7, 9 Mężczyzna

Zasady Kodowania Decydujące o Datach Urodzenia

Kodowanie daty urodzenia w numerze PESEL ma swoje zasady. Rok urodzenia jest reprezentowany przez dwie pierwsze cyfry, przy czym stulecie urodzenia jest kodowane poprzez dodanie określonej liczby do liczby reprezentującej miesiąc urodzenia. Liczby jednocyfrowe poprzedza się zerem. Na przykład, liczba 80 jest dodawana do liczby reprezentującej miesiąc urodzenia dla osób urodzonych w latach 1800-1899, liczba 0 dla osób urodzonych w latach 1900-1999, a liczba 20 dla osób urodzonych w latach 2000-2099.

W numerze PESEL zasady kodowania daty urodzenia są precyzyjne i umożliwiają jednoznaczny odczyt informacji. Dzięki tym zasadom, poznając sposób kodowania, można z łatwością wyodrębnić datę urodzenia z numeru PESEL. Należy jednak zauważyć, że z biegiem lat mogą następować zmiany w kodowaniu danych, a zatem zawsze warto sprawdzić aktualne wytyczne w przypadku wątpliwości.

„Zasady kodowania daty urodzenia w numerze PESEL są logiczne i oparte na określonym systemie. Dzięki nim, nawet przy pierwszym spojrzeniu na numer PESEL, można odczytać datę urodzenia z dużą dokładnością, co ma istotne znaczenie w wielu dziedzinach życia, takich jak sprawdzanie tożsamości czy prowadzenie badań statystycznych.” – Ekspert ds. PESEL

Ciekawym elementem zasad kodowania daty urodzenia w numerze PESEL jest również stosowanie zer przed liczbą jednocyfrową, co ma na celu zachowanie spójności i jednoznaczności danych. Dzięki temu, odczytanie daty urodzenia z numeru PESEL jest prostsze niż mogłoby się wydawać.

Lata Zakres miesięcy Numer dodawany do miesiąca
1800-1899 01-12 80
1900-1999 01-12 0
2000-2099 01-12 20

Przykładem kodowania daty urodzenia w numerze PESEL może być numer PESEL: 871213, gdzie pierwsze dwie cyfry (87) oznaczają rok urodzenia (1987), kolejne dwie cyfry (12) oznaczają miesiąc urodzenia (grudzień), a ostatnie dwie cyfry (13) reprezentują dzień urodzenia (13 grudnia). Dzięki tym zasadom, odczytanie daty urodzenia z numeru PESEL staje się prostym procesem dla osób, które znają kodowanie.

Jak Sprawdzić Prawidłowość Numeru PESEL

Aby sprawdzić prawidłowość numeru PESEL, należy skorzystać z tzw. liczby kontrolnej. Ta cyfra jest wynikiem zastosowania określonego wzoru matematycznego, który obejmuje mnożenie kolejnych cyfr numeru PESEL i zsumowanie wyników. Ostatnia cyfra z tej sumy jest następnie porównywana z ostatnią cyfrą numeru PESEL. Jeżeli obie cyfry są zgodne, to oznacza, że numer PESEL jest poprawny.

Proces sprawdzania prawidłowości numeru PESEL można przeprowadzić manualnie lub z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi lub aplikacji dostępnych online. Istnieją różne metody obliczania liczby kontrolnej, jednak wszystkie opierają się na podobnych zasadach.

Poniżej przedstawiamy prosty przykład obliczania liczby kontrolnej dla numeru PESEL:

 1. Weźmy numer PESEL: 8304151234
 2. Pomnóżmy kolejne cyfry numeru przez odpowiednie wagi: 8×1, 3×3, 0x7, 4×9, 1×1, 5×3, 1×7, 2×9, 3×1, 4×3
 3. Zsumujmy wyniki: 8 + 9 + 0 + 36 + 1 + 15 + 7 + 18 + 3 + 12
 4. Ostatnia cyfra tej sumy wynosi: 119
 5. Porównajmy tę wartość z ostatnią cyfrą numeru PESEL: 4
 6. Wynik jest niezgodny, więc numer PESEL 8304151234 jest nieprawidłowy.

Warto zauważyć, że różne narzędzia i aplikacje mogą oferować różne metody obliczania liczby kontrolnej. Dlatego zalecamy korzystanie z wiarygodnych źródeł i sprawdzanie prawidłowości numeru PESEL przy użyciu kilku różnych narzędzi lub metod, aby uzyskać pewność co do jego poprawności.

Na powyższym obrazku przedstawiony jest schemat obliczania liczby kontrolnej dla numeru PESEL. Może to pomóc w zrozumieniu procesu sprawdzania prawidłowości numeru.

Zastosowanie Numeru PESEL

Numer PESEL jest niezwykle ważnym narzędziem do ewidencji ludności w Polsce. Jego struktura zawiera wiele informacji, takich jak nazwisko, imię, data urodzenia, płeć, obywatelstwo i wiele innych kluczowych danych osobowych. Dlatego numer PESEL jest szeroko wykorzystywany w różnych instytucjach i sektorach, takich jak urzędy, banki, ubezpieczyciele, służba zdrowia i inni, jako unikalny identyfikator tożsamości dla każdej osoby.

Pełne zastosowanie numeru PESEL ma kluczowe znaczenie dla dokładnej identyfikacji osób, rejestrowania danych, zarządzania usługami publicznymi i utrzymania porządku w kraju. Instytucje, które korzystają z numeru PESEL, mogą dzięki niemu łatwo i skutecznie weryfikować tożsamość osoby, potwierdzać jej dane osobowe i dostarczać spersonalizowane usługi.

Biorąc pod uwagę rozmieszczenie informacji w numerze PESEL, jak datę urodzenia czy płeć, możemy wykorzystać go do różnych celów, takich jak planowanie systemów opieki zdrowotnej, prowadzenie statystyk demograficznych, weryfikacja wieku w celach uprawnień czy świadczenia usług publicznych.

Ważne jest, aby instytucje używające numeru PESEL przestrzegały przepisów i gwarantowały bezpieczeństwo danych osobowych. Chronienie prywatności i poufności danych jest niezmiernie istotne dla utrzymania zaufania i zadowolenia społeczeństwa.

Aby uniknąć potencjalnych nadużyć lub nieprawidłowej interpretacji numeru PESEL, konieczne jest świadome i odpowiedzialne używanie go zgodnie z przepisami prawnymi i wytycznymi ochrony danych osobowych.

Korzyści z zastosowania numeru PESEL:

 • Unikalny identyfikator osobowy dla każdej osoby.
 • Ułatwiający weryfikację tożsamości i danych osobowych.
 • Pomocny w prowadzeniu statystyk demograficznych i planowaniu usług publicznych.
 • Ułatwiający dostęp do usług finansowych, opieki zdrowotnej i innych usług publicznych.

Zastosowanie numeru PESEL w praktyce:

Numer PESEL jest nieodłączną częścią oficjalnych dokumentów tożsamości, takich jak dowód osobisty, paszport czy legitymacja studencka. Wraz z innymi danymi osobowymi, numer PESEL umożliwia kompleksową identyfikację osoby, ułatwiając przeprowadzanie bieżących transakcji, rezerwacji, procedur administracyjnych i wielu innych codziennych czynności.

Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy numeru PESEL mieli świadomość jego zastosowań, a także odpowiedzialnie i bezpiecznie go przechowywali oraz udostępniali tylko upoważnionym podmiotom. Działając w ten sposób, można cieszyć się korzyściami wynikającymi z unikalnego numeru PESEL, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo swoich danych osobowych.

Zastosowanie Numeru PESEL Korzyści
Ewidencja ludności Unikalny identyfikator osobowy
Usługi publiczne Ułatwia dostęp do usług finansowych, opieki zdrowotnej i innych usług publicznych
Statystyki demograficzne Pomaga w prowadzeniu statystyk demograficznych i planowaniu usług publicznych

Wniosek

Odczytanie daty urodzenia z numeru PESEL jest prostym procesem. Pierwsze sześć cyfr numeru odpowiada za datę urodzenia, przy czym dwie pierwsze cyfry reprezentują rok urodzenia, następne dwie cyfry odpowiadają za miesiąc urodzenia, a kolejne dwie cyfry oznaczają dzień urodzenia.

Numer PESEL zawiera również informację na temat płci osoby. Oznaczenie płci znajduje się na pozycji od siódmej do dziesiątej. Cyfry parzyste oraz zero oznaczają płeć żeńską, natomiast cyfry nieparzyste oznaczają płeć męską.

Sprawdzenie prawidłowości numeru PESEL można przeprowadzić za pomocą obliczenia liczby kontrolnej. Jest to cyfra wynikająca z określonego wzoru matematycznego, który obejmuje mnożenie kolejnych cyfr numeru i zsumowanie wyniku. Ostatnia cyfra tej sumy jest porównywana z ostatnią cyfrą numeru PESEL. Jeśli są one zgodne, oznacza to, że numer PESEL jest prawidłowy.

Numer PESEL jest nie tylko odzwierciedleniem daty urodzenia, ale także pełni funkcję unikalnego identyfikatora osobowego w Polsce. Jest używany do ewidencji ludności oraz wykorzystywany w różnych instytucjach, takich jak urzędy, banki i inne.

FAQ

Jak odczytać datę urodzenia z PESEL?

Aby odczytać datę urodzenia z numeru PESEL, należy skupić się na pierwszych sześciu cyfrach. Dwie pierwsze cyfry określają rok urodzenia, kolejne dwie cyfry odpowiadają za miesiąc urodzenia, a następne dwie cyfry reprezentują dzień urodzenia. Na przykład, jeżeli numer PESEL zaczyna się od 331101, oznacza to, że osoba urodziła się 1 listopada 1933 roku.

Jak odczytać datę urodzenia z numeru PESEL?

Odczytanie daty urodzenia z numeru PESEL jest prostym procesem. Pierwsze sześć cyfr numeru odpowiada za datę urodzenia, przy czym dwie pierwsze cyfry reprezentują rok urodzenia, następne dwie cyfry odpowiadają za miesiąc urodzenia, a kolejne dwie cyfry oznaczają dzień urodzenia.

Jak odczytać płci w numerze PESEL?

Numer PESEL zawiera informację na temat płci osoby. Oznaczenie płci znajduje się na pozycji od siódmej do dziesiątej. Cyfry parzyste oraz zero oznaczają płeć żeńską, natomiast cyfry nieparzyste oznaczają płeć męską. Na przykład, jeśli numer PESEL kończy się cyfrą 5, wskazuje to na to, że osoba jest mężczyzną, a jeśli kończy się cyfrą 2, wskazuje to na to, że osoba jest kobietą.

Jak sprawdzić prawidłowość numeru PESEL?

Prawidłowość numeru PESEL można sprawdzić za pomocą tzw. liczby kontrolnej. Jest to cyfra wynikająca z określonego wzoru matematycznego, który obejmuje mnożenie kolejnych cyfr numeru i zsumowanie wyniku. Ostatnia cyfra tej sumy jest porównywana z ostatnią cyfrą numeru PESEL. Jeśli są one zgodne, oznacza to, że numer PESEL jest prawidłowy.

Jak odczytać PESEL, numer PESEL data urodzenia?

Numer PESEL przypisany do każdej osoby zawiera informacje takie jak data urodzenia oraz płeć. Składają się na niego 11 cyfr, przy czym pierwsze sześć cyfr oznacza datę urodzenia.

Jak odczytać datę urodzenia z numeru PESEL?

Aby odczytać datę urodzenia z numeru PESEL, należy skupić się na pierwszych sześciu cyfrach. Dwie pierwsze cyfry określają rok urodzenia, kolejne dwie cyfry odpowiadają za miesiąc urodzenia, a następne dwie cyfry reprezentują dzień urodzenia.

Jak odczytać datę urodzenia z PESEL?

Aby odczytać datę urodzenia z numeru PESEL, należy skupić się na pierwszych sześciu cyfrach. Dwie pierwsze cyfry określają rok urodzenia, kolejne dwie cyfry odpowiadają za miesiąc urodzenia, a następne dwie cyfry reprezentują dzień urodzenia.

Jak odczytać datę urodzenia z numeru PESEL?

Odczytanie daty urodzenia z numeru PESEL jest prostym procesem. Pierwsze sześć cyfr numeru odpowiada za datę urodzenia, przy czym dwie pierwsze cyfry reprezentują rok urodzenia, następne dwie cyfry odpowiadają za miesiąc urodzenia, a kolejne dwie cyfry oznaczają dzień urodzenia.

Jak odczytać PESEL, numer PESEL data urodzenia?

Numer PESEL przypisany do każdej osoby zawiera informacje takie jak data urodzenia oraz płeć. Składają się na niego 11 cyfr, przy czym pierwsze sześć cyfr oznacza datę urodzenia.

Jak odczytać płci w numerze PESEL?

Numer PESEL zawiera informację na temat płci osoby. Oznaczenie płci znajduje się na pozycji od siódmej do dziesiątej. Cyfry parzyste oraz zero oznaczają płeć żeńską, natomiast cyfry nieparzyste oznaczają płeć męską.

Jak odczytać płci w numerze PESEL?

Numer PESEL zawiera informację na temat płci osoby. Oznaczenie płci znajduje się na pozycji od siódmej do dziesiątej. Cyfry parzyste oraz zero oznaczają płeć żeńską, natomiast cyfry nieparzyste oznaczają płeć męską.

Jak rozszyfrować datę urodzenia z PESEL?

Odczytanie daty urodzenia z numeru PESEL jest prostym procesem. Pierwsze sześć cyfr numeru odpowiada za datę urodzenia, przy czym dwie pierwsze cyfry reprezentują rok urodzenia, następne dwie cyfry odpowiadają za miesiąc urodzenia, a kolejne dwie cyfry oznaczają dzień urodzenia.

Jak sprawdzić prawidłowość numeru PESEL?

Prawidłowość numeru PESEL można sprawdzić za pomocą tzw. liczby kontrolnej. Jest to cyfra wynikająca z określonego wzoru matematycznego, który obejmuje mnożenie kolejnych cyfr numeru i zsumowanie wyniku. Ostatnia cyfra tej sumy jest porównywana z ostatnią cyfrą numeru PESEL. Jeśli są one zgodne, oznacza to, że numer PESEL jest prawidłowy.

Jak sprawdzić prawidłowość numeru PESEL?

Prawidłowość numeru PESEL można sprawdzić za pomocą tzw. liczby kontrolnej. Jest to cyfra wynikająca z określonego wzoru matematycznego, który obejmuje mnożenie kolejnych cyfr numeru i zsumowanie wyniku. Ostatnia cyfra tej sumy jest porównywana z ostatnią cyfrą numeru PESEL. Jeśli są one zgodne, oznacza to, że numer PESEL jest prawidłowy.

Jak sprawdzić prawidłowość numeru PESEL?

Prawidłowość numeru PESEL można sprawdzić za pomocą tzw. liczby kontrolnej. Jest to cyfra wynikająca z określonego wzoru matematycznego, który obejmuje mnożenie kolejnych cyfr numeru i zsumowanie wyniku. Ostatnia cyfra tej sumy jest porównywana z ostatnią cyfrą numeru PESEL. Jeśli są one zgodne, oznacza to, że numer PESEL jest prawidłowy.

Jak sprawdzić prawidłowość numeru PESEL?

Prawidłowość numeru PESEL można sprawdzić za pomocą tzw. liczby kontrolnej. Jest to cyfra wynikająca z określonego wzoru matematycznego, który obejmuje mnożenie kolejnych cyfr numeru i zsumowanie wyniku. Ostatnia cyfra tej sumy jest porównywana z ostatnią cyfrą numeru PESEL. Jeśli są one zgodne, oznacza to, że numer PESEL jest prawidłowy.

Jak odczytać PESEL, numer PESEL data urodzenia?

Numer PESEL przypisany do każdej osoby zawiera informacje takie jak data urodzenia oraz płeć. Składają się na niego 11 cyfr, przy czym pierwsze sześć cyfr oznacza datę urodzenia.

Jak odczytać datę urodzenia z PESEL?

Aby odczytać datę urodzenia z numeru PESEL, należy skupić się na pierwszych sześciu cyfrach. Dwie pierwsze cyfry określają rok urodzenia, kolejne dwie cyfry odpowiadają za miesiąc urodzenia, a następne dwie cyfry reprezentują dzień urodzenia.

Jak odczytać datę urodzenia z numeru PESEL?

Odczytanie daty urodzenia z numeru PESEL jest prostym procesem. Pierwsze sześć cyfr numeru odpowiada za datę urodzenia, przy czym dwie pierwsze cyfry reprezentują rok urodzenia, następne dwie cyfry odpowiadają za miesiąc urodzenia, a kolejne dwie cyfry oznaczają dzień urodzenia.

Jak odczytać PESEL, numer PESEL data urodzenia?

Numer PESEL przypisany do każdej osoby zawiera informacje takie jak data urodzenia oraz płeć. Składają się na niego 11 cyfr, przy czym pierwsze sześć cyfr oznacza datę urodzenia.

Jak odczytać płci w numerze PESEL?

Numer PESEL zawiera informację na temat płci osoby. Oznaczenie płci znajduje się na pozycji od siódmej do dziesiątej. Cyfry parzyste oraz zero oznaczają płeć żeńską, natomiast cyfry nieparzyste oznaczają płeć męską.

Jak rozszyfrować datę urodzenia z PESEL?

Odczytanie daty urodzenia z numeru PESEL jest prostym procesem. Pierwsze sześć cyfr numeru odpowiada za datę urodzenia, przy czym dwie pierwsze cyfry reprezentują rok urodzenia, następne dwie cyfry odpowiadają za miesiąc urodzenia, a kolejne dwie cyfry oznaczają dzień urodzenia.

Jak odczytać datę urodzenia z numeru PESEL?

Odczytanie daty urodzenia z numeru PESEL jest prostym procesem. Pierwsze sześć cyfr numeru odpowiada za datę urodzenia, przy czym dwie pierwsze cyfry reprezentują rok urodzenia, następne dwie cyfry odpowiadają za miesiąc urodzenia, a kolejne dwie cyfry oznaczają dzień urodzenia.

Jak sprawdzić prawidłowość numeru PESEL?

Prawidłowość numeru PESEL można sprawdzić za pomocą tzw. liczby kontrolnej. Jest to cyfra wynikająca z określonego wzoru matematycznego, który obejmuje mnożenie kolejnych cyfr numeru i zsumowanie wyniku. Ostatnia cyfra tej sumy jest porównywana z ostatnią cyfrą numeru PESEL. Jeśli są one zgodne, oznacza to, że numer PESEL jest prawidłowy.

Jak rozszyfrować datę urodzenia z PESEL?

Odczytanie daty urodzenia z numeru PESEL jest prostym procesem. Pierwsze sześć cyfr numeru odpowiada za datę urodzenia, przy czym dwie pierwsze cyfry reprezentują rok urodzenia, następne dwie cyfry odpowiadają za miesiąc urodzenia, a kolejne dwie cyfry oznaczają dzień urodzenia.

Jak odczytać PESEL, numer PESEL data urodzenia?

Numer PESEL przypisany do każdej osoby zawiera informacje takie jak data urodzenia oraz płeć. Składają się na niego 11 cyfr, przy czym pierwsze sześć cyfr oznacza datę urodzenia.

Jak odczytać datę urodzenia z PESEL?

Aby odczytać datę urodzenia z numeru PESEL, należy skupić się na pierwszych sześciu cyfrach. Dwie pierwsze cyfry określają rok urodzenia, kolejne dwie cyfry odpowiadają za miesiąc urodzenia, a następne dwie cyfry reprezentują dzień urodzenia.