Ile przedmiotów mają uczniowie 6 klasy?

Porady

Autor Marika Jankowska

W szkole podstawowej, uczniowie 6 klasy mają różne przedmioty, które trzeba opanować. Ciekawi jesteśmy, ile konkretnie przedmiotów jest w 6 klasie? W tym artykule dowiemy się, ile jest tych przedmiotów i czego uczą nas na lekcjach.

Podsumowanie:

 • W 6 klasie szkoły podstawowej jest 14-15 przedmiotów.
 • Najwięcej zajęć jest z języka polskiego, matematyki i wychowania fizycznego.
 • Ilość przedmiotów zależy od języków obcych nauczanych w danej szkole.
 • Zajęcia z religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie są nieobowiązkowe.
 • Wyprawka szkolna zwykle zawiera zeszyty, przybory do pisania i inne pomocne materiały.

Spis przedmiotów w 6 klasie szkoły podstawowej

Przedmioty w 6 klasie szkoły podstawowej obejmują:

 1. Język polski
 2. Historia
 3. Geografia
 4. Matematyka
 5. Biologia
 6. Muzyka
 7. Plastyka
 8. Technika
 9. Informatyka
 10. Zajęcia wychowania fizycznego
 11. Język nowożytny
 12. Religia lub etyka
 13. Godzina wychowawcza
 14. Wychowanie do życia w rodzinie

To 14-15 przedmiotów w zależności od języków obcych nauczanych w danej szkole.

Przedmioty w wyprawce szkolnej do 6 klasy:

Przedmiot Potrzebne zeszyty
Matematyka Zeszyt w kratkę
Historia, geografia, biologia, plastyka, technika, religia Zeszyt w kratkę lub zeszyt w szeroką linię
Język polski, język nowożytny Zeszyt w szeroką linię
Muzyka Zeszyt nutowy

Do wyprawki szkolnej do 6 klasy warto również dołączyć inne przybory do pisania, takie jak długopisy, ołówki, gumki, temperówki oraz plecak i teczki na dokumenty.

spis przedmiotów w 6 klasie

Jakie zeszyty do 6 klasy?

Przed rozpoczęciem roku szkolnego, warto wiedzieć, jakie zeszyty będą potrzebne uczniom 6 klasy. Wyprawka szkolna to ważny element przygotowań, dlatego dobrze jest znać odpowiednie rodzaje zeszytów, które będą odpowiednie dla uczniów tego etapu edukacji.

Do 6 klasy potrzebne będą grubsze zeszyty, które pomieszczą większą ilość stron. Najlepiej wybrać 60-kartkowe zeszyty z miękkimi oprawami, ponieważ są lżejsze od tych w twardych okładkach. To ważne, aby zeszyty były praktyczne i wygodne w użyciu.

W przypadku przedmiotów, które wymagają zeszytów w kratkę, uczniowie będą potrzebować ich do matematyki, przyrody, historii, geografii, plastyki, techniki, informatyki i religii. Natomiast do języka polskiego i języków obcych przydadzą się zeszyty w szeroką linię.

Jednak oprócz podstawowych zeszytów, warto również pamiętać o zeszycie nutowym. Będzie on niezbędny na lekcjach muzyki, gdzie uczniowie będą ćwiczyć czytanie nut i notowanie melodii.

W miarę możliwości, warto skonsultować się z nauczycielem przed zakupem zeszytów, aby mieć pewność, że wybrany rodzaj i ilość będzie odpowiednia dla potrzeb ucznia.

zeszyty do 6 klasy

Rodzaj zeszyta Przedmioty
Zeszyt w kratkę Matematyka, przyroda, historia, geografia, plastyka, technika, informatyka, religia
Zeszyt w szeroką linię Język polski, języki obce
Zeszyt nutowy Muzyka

Program nauczania w 6 klasie

W 6 klasie program nauczania obejmuje rozwinięcie tematów omawianych w poprzednich klasach. Na lekcjach języka polskiego, uczniowie omawiają nowe lektury i poznają środki stylistyczne. Na matematyce nabywają wiedzę z zakresu wyrażeń algebraicznych i obliczeń objętości figur. Na zajęciach języków obcych uczą się stopniowania przymiotników i nowych słówek. Inne przedmioty, takie jak historia, geografia, biologia, muzyka, plastyka, technika, informatyka, zajęcia wychowania fizycznego i wychowanie do życia w rodzinie, również wprowadzają nowe tematy i umiejętności.

program nauczania w 6 klasie

Przedmioty w 6 klasie
Przedmiot Liczba godzin tygodniowo
Język polski 5
Matematyka 4
Historia 2
Geografia 2
Biologia 2
Muzyka 1
Plastyka 1
Technika 1
Informatyka 1
Zajęcia wychowania fizycznego 3
Język nowożytny 3
Religia lub etyka 1
Godzina wychowawcza 1
Wychowanie do życia w rodzinie 1

Wyprawka szkolna do 6 klasy

Przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice kompletują wyprawkę szkolną. W przypadku 6 klasy, dzieci zwykle otrzymują podręczniki w szkole, a rodzice muszą zaopatrzyć je jedynie w zeszyty, długopisy, ołówki, kredki i inne przybory do pisania. Często szkoła publikuje listę rzeczy, które są wymagane od uczniów. Przydatne dodatki to plecak, piórnik, gumka, temperówka, nożyczki i teczki.

wyprawka szkolna do 6 klasy

Przygotowując wyprawkę szkolną dla ucznia 6 klasy, ważne jest, aby mieć na uwadze, że podręczniki są zazwyczaj dostarczane przez szkołę, dlatego nie trzeba ich kupować samodzielnie. Rodzice powinni zaopatrzyć dzieci jedynie w niezbędne przybory do pisania oraz dodatki ułatwiające organizację szkolnych rzeczy.

Do podstawowych przyborów do pisania należą zeszyty w kratkę i w szeroką linię, długopisy, ołówki, gumki, temperówki oraz kredki. Ważne jest, aby zeszyty były odpowiedniego rozmiaru i rodzaju (najlepiej 60-kartkowe z miękkimi oprawkami), aby zapewnić wygodne korzystanie podczas lekcji. Przydatne mogą też okazać się teczki i segregatory do przechowywania materiałów.

Warto także zadbać o wygodny plecak, w którym dziecko będzie mogło nosić wszystkie potrzebne rzeczy do szkoły. Powinien być odpowiednio wytrzymały, zapewniać komfort noszenia i mieć praktyczne przegrody i kieszenie.

Nie zapomnijmy także o piórniku, w którym uczniowie przechowują swoje przybory do pisania. Powinien być odpowiednio wyposażony i mieć miejsce na długopisy, ołówki, gumki, kredki, linijki i temperówki.

Podsumowując, wyprawka szkolna do 6 klasy powinna zawierać podstawowe przybory do pisania, takie jak zeszyty, długopisy, ołówki, gumki, temperówki i kredki. Ważne jest także zaopatrzenie dziecka w plecak, piórnik, teczki i inne dodatki ułatwiające organizację szkolnych rzeczy.

Ile jest lekcji w 6 klasie

W 6 klasie szkoły podstawowej mamy 25 godzin lekcyjnych w tygodniu. To dość intensywny harmonogram zajęć, który obejmuje różnorodne przedmioty. Prześledźmy, ile lekcji jest poświęconych poszczególnym dziedzinom:

Język polski:

W 6 klasie poświęcamy wiele uwagi językowi ojczystemu. Mamy 5 lekcji języka polskiego w tygodniu. To czas, w którym doskonalimy umiejętność czytania, pisania i rozumienia tekstów. Nauczycielki i nauczyciele uczą nas gramatyki, składni oraz różnorodnych środków stylistycznych. Dzięki tym lekcjom rozwijamy umiejętność komunikacji i budujemy solidne podstawy do dalszej nauki języka polskiego.

Matematyka:

Liczby, działania i równania – to tajemnice matematyki, z którymi zapoznamy się na 4 lekcjach matematyki w 6 klasie. Połączymy wiedzę zdobytą w poprzednich latach z nowymi zagadnieniami. Będziemy nabywać umiejętność rozwiązywania problemów, manipulowania liczbami i prowadzenia logicznych rozumowań. Nauczyciele matematyki pomogą nam odkryć fascynujący świat matematyki i zrozumieć jej praktyczne zastosowania.

Wychowanie fizyczne:

Zdrowy duch w zdrowym ciele! W 6 klasie mamy 3 lekcje wychowania fizycznego w tygodniu. To czas, w którym rozwijamy swoje umiejętności sportowe, uczymy się zasad fair play i współpracy w zespole. Na lekcjach wychowania fizycznego czekają na nas różnorodne gry, zajęcia sportowe i ćwiczenia sprawnościowe. To świetna okazja do aktywnego spędzania czasu i dbania o nasze zdrowie.

Inne przedmioty:

Oprócz języka polskiego, matematyki i wychowania fizycznego, mamy również inne lekcje, które urozmaicają nasz harmonogram zajęć. Są to między innymi:

 • Historia
 • Geografia
 • Biologia
 • Muzyka
 • Technika
 • Plastyka
 • Informatyka
 • Religia lub etyka
 • Zajęcia wychowawcze
 • Godzina wychowawcza

W sumie, liczba zajęć w 6 klasie wynosi 25 godzin lekcyjnych w tygodniu. To czas, który spędzamy na rozwijaniu naszych umiejętności i poznawaniu nowych dziedzin wiedzy. Nauczyciele są tutaj po to, aby nam pomóc, wspierać i wyrównywać nasze szanse rozwoju. Wiedza zdobyta na lekcjach będzie nam towarzyszyć przez dalszą naukę oraz w życiu codziennym.

Jakie są zmiany w 6 klasie

W 6 klasie nie ma dużych zmian w porównaniu do poprzednich lat. Uczniowie kontynuują naukę przedmiotów i zajęć z poprzednich klas. Rzeczywiste zmiany w programie nauczania uczniowie zaczną doświadczać dopiero w klasie siódmej, kiedy pojawią się dwa nowe przedmioty ścisłe – chemia i fizyka.

Zmiany w programie nauczania

Szóstoklasiści będą kontynuować naukę przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, historia, geografia, biologia, muzyka, plastyka, technika, informatyka, religia lub etyka, zajęcia wychowania fizycznego, język nowożytny oraz godzina wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie. W porównaniu do 5 klasy, żadne nowe przedmioty nie zostaną wprowadzone. Jednak w klasie siódmej uczniowie będą mieli okazję rozpocząć naukę chemii i fizyki, co będzie stanowiło nową fazę w ich edukacji.

Nowości w 6 klasie

 • Brak nowych przedmiotów w porównaniu do poprzednich lat.
 • Uczniowie będą kontynuować naukę wszystkich przedmiotów i zajęć z 5 klasy.
 • Poziom trudności materiału może się nieco zwiększyć, ale głównie w kontekście pogłębiania tematów.
 • W klasie siódmej nastąpią większe zmiany w programie nauczania.

W związku z brakiem większych zmian w 6 klasie, uczniowie mogą kontynuować rozwijanie swoich umiejętności i pogłębianie wiedzy w wybranych dziedzinach. Jest to również dobra okazja do umocnienia podstawowych umiejętności, które nabrali w poprzednich latach nauki.

Zmiany w podręcznikach

W 6 klasie uczniowie korzystają z podręczników kontynuujących te, które używali w 5 klasie. W związku z brakiem nowych przedmiotów, nie ma potrzeby kupowania nowych podręczników. Uczniowie będą mogli kontynuować naukę z tych samych materiałów, które posiadali.

Zmiany w liczbie lekcji

Przedmiot Ilość lekcji w tygodniu
Polski 5
Matematyka 4
Inne przedmioty Varies
Zajęcia wychowania fizycznego 2
Religia lub etyka 1
Język nowożytny 2
Godzina wychowawcza 1

Całkowita liczba lekcji w tygodniu w 6 klasie wynosi około 25. Większość lekcji skupia się na przedmiotach podstawowych, takich jak język polski i matematyka. Pozostałe przedmioty mają różną ilość lekcji w zależności od szkoły i programu nauczania.

Wniosek

Podsumowując, w 6 klasie szkoły podstawowej uczniowie mają około 14-15 różnych przedmiotów. Wśród nich znajdują się język polski, matematyka, historia, geografia, biologia, muzyka, plastyka, technika, informatyka, religia lub etyka, zajęcia wychowania fizycznego, język nowożytny oraz godzina wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie. Przygotowując się do roku szkolnego, ważne jest zaopatrzenie wyprawki szkolnej w odpowiednie zeszyty i przybory do pisania.

Program nauczania w 6 klasie skupia się na utrwaleniu materiału z poprzednich lat oraz wprowadzeniu nowych tematów. Uczniowie będą pogłębiać wiedzę z języka polskiego, matematyki, nauk przyrodniczych, sztuki, historii, muzyki, geografii, techniki, informatyki oraz zdobywać umiejętności związane z wychowaniem fizycznym i społecznym.

Dzięki praktycznemu podejściu do nauki uczniowie będą mogli rozwijać wiele różnych umiejętności, od pisania i czytania po badanie świata przyrody i wyrażanie siebie w sztuce. Mając wiedzę na temat przedmiotów i programu nauczania, uczniowie oraz ich rodzice będą przygotowani do sukcesu w 6 klasie szkoły podstawowej.

FAQ

Ile przedmiotów mają uczniowie 6 klasy?

Uczniowie 6 klasy mają około 14-15 przedmiotów.

Jakie są przedmioty w 6 klasie szkoły podstawowej?

Przedmioty w 6 klasie szkoły podstawowej to: język polski, historia, geografia, matematyka, biologia, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, język nowożytny, religia lub etyka, godzina wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie.

Jakie zeszyty są potrzebne do 6 klasy?

Do 6 klasy uczniowie potrzebują zeszytów w kratkę do matematyki, przyrody, historii, geografii, plastyki, techniki, informatyki i religii, oraz zeszytów w szeroką linię do języka polskiego i języków obcych. Dołączone do wyprawki powinien być również zeszyt nutowy do lekcji muzyki.

Jaki jest program nauczania w 6 klasie?

Program nauczania w 6 klasie skupia się na rozwinięciu tematów omawianych w poprzednich klasach. Uczniowie poznają nowe lektury i środki stylistyczne w języku polskim, zdobywają wiedzę z zakresu algebraicznych i obliczeń objętości na matematyce, uczą się nowych słówek i stopniowania przymiotników w języku obcym, oraz poznają nowe tematy i umiejętności w innych przedmiotach, takich jak historia, geografia, biologia, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne i wychowanie do życia w rodzinie.

Co powinno się znaleźć w wyprawce szkolnej do 6 klasy?

Do wyprawki szkolnej do 6 klasy potrzebne będą grubsze zeszyty, takie jak 60-kartkowe z miękkimi oprawami, zeszyty w kratkę i zeszyty w szeroką linię, długopisy, ołówki, kredki oraz inne przybory do pisania. Przydatne dodatki to plecak, piórnik, gumka, temperówka, nożyczki i teczki.

Ile jest lekcji w 6 klasie?

W 6 klasie szkoły podstawowej jest 25 godzin lekcyjnych w tygodniu, które obejmują różne przedmioty, takie jak język polski, matematyka, historia, geografia, biologia, muzyka, technika, plastyka, informatyka, religia lub etyka, zajęcia wychowania fizycznego, godzina wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie.

Jakie są zmiany w 6 klasie w porównaniu do poprzednich lat?

W 6 klasie nie ma dużych zmian w porównaniu do poprzednich lat. Uczniowie kontynuują naukę przedmiotów i zajęć z poprzednich klas. Rzeczywiste zmiany w programie nauczania uczniowie zaczną doświadczać dopiero w klasie siódmej, kiedy pojawią się dwa nowe przedmioty ścisłe – chemia i fizyka.