12 am która to godzina – Poradnik czasowy

Porady, Świat

Autor Marika Jankowska

Poddawanie godzin po angielsku może być zagadką, ale nie jest tak trudne, jak się wydaje. W języku angielskim AM oznacza „przed południem”, a PM oznacza „po południu”. Godziny AM są od północy do południa, a oznaczane są jako 12:00 AM do 11:59 AM. Natomiast godziny PM są od południa do północy, oznaczane jako 12:00 PM do 11:59 PM. Warto zauważyć, że godzina 12:00 PM to południe, a 12:00 AM to północ. W systemie 24-godzinnym, godzinę 12:00 AM można zapisywać jako 00:00, a godzinę 12:00 PM jako 12:00. Teraz przejdziemy do odczytywania godzin po angielsku.

Jak podawać godziny po angielsku i o co chodzi z AM i PM

Podawanie godzin po angielsku jest podobne do podawania godzin w Polsce, ale różnią się oznaczeniami AM i PM. W języku angielskim używamy formatu 12-godzinnego, gdzie godzinami AM są te od północy do południa, a godzinami PM są te od południa do północy. Na przykład, 9:00 AM to godzina dziewiąta rano, a 1:00 PM to godzina pierwsza po południu. Dzięki tym oznaczeniom można jednoznacznie określić, czy godzina jest przed południem czy po południu. Oznaczenia te są szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie istnieje możliwość niejednoznacznego zrozumienia podawanej godziny.

Podawanie godzin w języku angielskim może być zaskakujące dla osób, które są przyzwyczajone do formatu 24-godzinnego. Oznaczenia AM i PM pomagają nam jednoznacznie rozróżniać godziny rano od godzin popołudniowych i wieczornych. Dzięki temu unikamy nieporozumień i precyzyjnie określamy, czy godzina jest przed czy po południem.

Warto pamiętać, że oznaczenia AM i PM są używane tylko w systemie 12-godzinnym, który jest popularny w krajach anglojęzycznych. W innych krajach, takich jak Polska, używamy formatu 24-godzinnego, gdzie nie ma potrzeby oznaczania godzin rano i popołudniowych.

Przykłady:

Godzina Oznaczenie AM/PM Sposób odczytania
9:00 AM AM Godzina dziewiąta rano
1:00 PM PM Godzina pierwsza po południu
6:30 PM PM Godzina szósta trzydzieści wieczorem

Przydatne zwroty

 • in the morning – rano
 • in the afternoon – po południu
 • in the evening – wieczorem
 • at night – w nocy

Zwroty te pomagają dodatkowo precyzyjnie określić, w jakim momencie dnia podana godzina się znajduje. Należy jednak pamiętać, że nie są one konieczne do podawania godzin po angielsku. Wystarczy użyć odpowiedniego oznaczenia AM lub PM, aby jednoznacznie przekazać informację o porze dnia.

Jak podawać godziny po angielsku i o co chodzi z AM i PM

Jak czytać godziny po angielsku

W języku angielskim istnieją konkretne zasady dotyczące odczytywania godzin. Jeśli minuty są od 1 do 30, mówimy najpierw liczbę minut, a następnie dodajemy słowo „past”. Na przykład, 4:15 czyta się jako „quarter past four” lub „four fifteen”. Jeśli minuty wynoszą 00, mówimy tylko godzinę, a następnie dodajemy słowo „o’clock”. Na przykład, 2:00 czyta się jako „two o’clock”. Natomiast jeśli minuty są od 31 do 59, wymieniamy różnicę w minutach do następnej pełnej godziny i dodajemy słowo „to” oraz podajemy następną godzinę. Na przykład, 6:45 czyta się jako „quarter to seven” lub „six forty-five”. Warto pamiętać, że można również używać skróconej formy, gdzie wymienia się tylko godzinę, a minuty się pomija. Na przykład, 3:15 można również przeczytać jako „three fifteen” bez słowa „past”.

Godzina Odczyt po angielsku
9:30 half past nine
1:00 one o’clock
5:45 quarter to six

Sposoby wymawiania pełnych godzin po angielsku

W języku angielskim istnieje wiele sposobów, w jakie można wymawiać pełne godziny. Najczęściej używane są najprostsze formy, gdzie po prostu wymienia się liczbę godziny i dodaje się słowo „o’clock”. Na przykład, 1:00 można wymawiać jako „one o’clock”, 2:00 jako „two o’clock”, itd. Istnieją także alternatywne sposoby, gdzie podaje się godzinę w kontekście danego momentu dnia, na przykład „one in the morning” dla 1:00 AM, „two in the afternoon” dla 2:00 PM, itd. Warto zapamiętać również sposoby wymawiania pół godzin i kwadransów, takich jak „half past” i „quarter to/past”.

 • Przykłady wymawiania pełnych godzin:
 • 1:00 – one o’clock
 • 2:00 – two o’clock
 • 8:00 – eight o’clock
 • 12:00 – twelve o’clock

Alternatywnie, można podać godzinę w kontekście momentu dnia. Na przykład:

 • 1:00 AM – one in the morning
 • 2:00 PM – two in the afternoon
 • 8:00 PM – eight in the evening
 • 12:00 PM – twelve noon

Warto również zapamiętać sposoby wymawiania innych części godziny:

 • 30 minut – half past (np. „half past two” – 2:30)
 • 15 minut przed pełną godziną – quarter to (np. „quarter to nine” – 8:45)
 • 15 minut po pełnej godzinie – quarter past (np. „quarter past six” – 6:15)

Aby lepiej zapamiętać sposoby wymawiania godzin, warto regularnie praktykować i korzystać z różnych przykładów. Dzięki temu opanowanie tej umiejętności będzie łatwiejsze i bardziej naturalne.

Jak wymawić pełne godziny po angielsku

Różnice między AM i PM

Różnica między AM a PM polega na oznaczeniu przed południem i po południu w systemie 12-godzinnym. AM oznacza przed południem, a PM oznacza po południu. Oznaczenia te są używane w celu jednoznacznego rozróżnienia godzin przed i po południu. Godzina 12:00 PM to południe, a godzina 12:00 AM to północ. Warto zauważyć, że w różnych krajach mogą istnieć różnice w preferowanych oznaczeniach godzin, dlatego ważne jest dostosowanie się do konkretnych standardów i preferencji danej społeczności.

Różnica między AM a PM

Różnica AM PM
Oznaczenie przed południem Tak Nie
Oznaczenie po południu Nie Tak
Godzina 12:00 PM Nie Tak
Godzina 12:00 AM Tak Nie

Podawanie godzin w innym języku

Każdy język ma swoje własne zasady dotyczące podawania godzin. Warto zapoznać się z tymi zasadami, gdy komunikuje się w innym języku. Na przykład, w języku hiszpańskim używa się oznaczeń „de la mañana” (rano), „de la tarde” (popołudnie) i „de la noche” (noc) w przypadku godzin 1 do 12. W języku niemieckim z kolei używa się zwrotu „Uhr” po godzinie, na przykład „vier Uhr” dla godziny 4. Ważne jest, aby dostosować się do kulturowych oczekiwań i zasad danego języka.

W języku hiszpańskim:
– 1:00 AM = 1:00 de la madrugada
– 2:00 AM = 2:00 de la madrugada
– 1:00 PM = 1:00 de la tarde
– 2:00 PM = 2:00 de la tarde

W języku niemieckim:
– 1:00 AM = ein Uhr
– 2:00 AM = zwei Uhr
– 1:00 PM = dreizehn Uhr
– 2:00 PM = vierzehn Uhr

Język hiszpański

W języku hiszpańskim godziny od 1 do 12 są oznaczane odpowiednimi zwrotami. Rano (przed południem) używamy „de la mañana”, popołudniu „de la tarde”, a w nocy „de la noche”. Na przykład, 8:00 AM to 8:00 de la mañana, a 8:00 PM to 8:00 de la noche.

Język niemiecki

W języku niemieckim po godzinie dodajemy zwrot „Uhr”. Na przykład, 3:00 AM to drei Uhr, a 3:00 PM to fünfzehn Uhr.

Przy komunikacji w obcym języku, ważne jest dostosowanie się do specyfiki danego języka i zapoznanie się z jego zasadami dotyczącymi podawania godzin. Dzięki temu będziemy w stanie jasno i precyzyjnie komunikować się, unikając nieporozumień.

Podawanie godzin w innym języku

Gra wspomagająca naukę podawania godzin

Jeśli chcesz lepiej opanować umiejętność podawania godzin w języku angielskim, istnieją gry, które mogą Ci w tym pomóc. Możesz skorzystać z różnych aplikacji mobilnych lub zabawek edukacyjnych, które mają na celu naukę podawania godzin w przyjemny sposób. Dzięki regularnej praktyce i zastosowaniu takiej gry będziesz mógł swobodnie posługiwać się angielskimi oznaczeniami godzin.

Gra Opis
Gra mobilna „Czas na przygodę” Interaktywna gra mobilna, w której musisz poprawnie dopasować godziny do różnych aktywności. Dostępna na platformie iOS i Android.
Klocki zegarowe „Czas na naukę” Zabawka edukacyjna składająca się z klocków zegarowych, które pomagają dziecku opanować umiejętność odczytywania godzin.
Gra planszowa „Przebij czas” Zabawna gra planszowa, w której gracze muszą wykonać różne zadania związane z podawaniem godzin. Idealna do gry w większym gronie.

Wniosek

Odczytywanie godzin po angielsku może wydawać się trudne na początku, ale z praktyką i zrozumieniem zasad można je łatwo opanować. W języku angielskim używa się formatu 12-godzinnego, z oznaczeniami AM i PM, które pomagają jednoznacznie określić, czy godzina jest przed czy po południu. Ważne jest również zapamiętanie różnych sposobów wymawiania pełnych godzin oraz kwadransów i pół godzin. Wraz z praktyką i korzystaniem z różnych przykładów, opanowanie tej umiejętności staje się coraz łatwiejsze. Powodzenia!

FAQ

12 am która to godzina?

12 am oznacza północ.

Czy 12 am to poranek czy noc?

12 am to północ, więc jest to jeszcze noc.

Co oznacza 12 am?

12 am oznacza północ w formacie 12-godzinnym.

Jak odczytać 12 am na zegarze?

12 am odczytujemy jako „dwunasta w nocy”.

Co znaczy 12 am w systemie 24-godzinnym?

W systemie 24-godzinnym 12 am można zapisać jako 00:00.

Jaka jest różnica między 12 am a 12 pm?

12 am oznacza północ, podczas gdy 12 pm oznacza południe.

Jak podawać godziny po angielsku?

W języku angielskim używamy formatu 12-godzinnego, np. 9:00 AM czyta się jako „godzina dziewiąta rano”.

Jak odczytywać godziny po angielsku?

W języku angielskim odczytujemy godziny, uwzględniając minuty i dodając odpowiednie słowa, np. „quarter past four” dla 4:15.

Jak wymawiać pełne godziny po angielsku?

Pełne godziny można wymawiać najprościej, np. „one o’clock” dla 1:00, lub w kontekście danego momentu dnia, np. „one in the morning”.

Jaka jest różnica między AM a PM?

Różnica polega na tym, że AM oznacza przed południem, a PM oznacza po południu.

Jak podawać godziny w innym języku?

Każdy język ma swoje zasady dotyczące podawania godzin, warto zapoznać się z ich specyfiką, np. w języku hiszpańskim używa się oznaczeń „de la mañana” (rano), „de la tarde” (popołudnie) i „de la noche” (noc).

Czy istnieje gra wspomagająca naukę podawania godzin?

Tak, istnieje wiele gier mobilnych i zabawek edukacyjnych, które mogą pomóc w naukę podawania godzin w przyjemny sposób.

Jak odczytywać godziny po angielsku i jak je łatwo opanować?

Odczytywanie godzin po angielsku może wydawać się trudne na początku, ale z praktyką i zrozumieniem zasad można je łatwo opanować.